Vuvuzela: buffet bia 99k

bạn có thể uống bao nhiêu ?


Bạn có thể uống bao nhiêu ?

Buffet bia chỉ với 99.000 đồng 

Vào thứ 4 hàng tuần đến ngày 31/12/2015

VUVUZELA VIVOCITY - Q7  
Share this:
Tags:

Leave a Reply


Fan Page2