12/3/2015 2:53:45 PM

Phố đi bộ Nguyễn Huệ có gì hay?

Từ khi xuất hiện đến nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở thành một trong những địa điểm vui chơi thu hút rất nhiều người dân Sài Gòn. Vậy ở đó có gì hay?

Share this:
Tags:

Leave a Reply


Fan Page2